VAT 2019: zmiany w fakturowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatku od towarów i usług - warsztaty dla praktyków  - pdf
Cena: 399,00 zł + 23% VAT - pierwsza osoba z firmy
  349,00 zł + 23% VAT - każda kolejna osoba z firmy.

17 stycznia 2019 r.  Lublin zgłoś się


Podatki 2019 wielkie nowelizacje ustaw: VAT, CIT i PIT warsztaty dla księgowych  - pdf
Cena: 990,00 zł + 23% VAT - pierwsza osoba z firmy
  890,00 zł + 23% VAT - każda kolejna osoba z firmy.

  22-23 stycznia 2019 r.   Warszawa zgłoś się


VAT 2019: zmiany w fakturowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatku od towarów i usług - warsztaty dla praktyków  - pdf
Cena: 399,00 zł + 23% VAT - pierwsza osoba z firmy
  349,00 zł + 23% VAT - każda kolejna osoba z firmy.

  1 lutego 2019 r. Gdańsk zgłoś się


Rewolucja dla KAŻDEGO Działu Kadr – dokumentacja pracownicza od1 stycznia 2019 r. nowe obowiązki związane z elektronizacją, okresami przechowywania i zasadami prowadzenia – warsztaty dla praktyków z wzorami  - pdf
Cena: 499,00 zł + 23% VAT - pierwsza osoba z firmy
  449,00 zł + 23% VAT - każda kolejna osoba z firmy.

  24 stycznia 2019 r.Warszawa zgłoś się


Radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2019 r.z uwzględnieniem najnowszych wyjaśnień MF oraz przygotowanie do zeznania CIT-8 za 2018 r. - warsztaty dla praktyków  - pdf
Cena: 399,00 zł + 23% VAT - pierwsza osoba z firmy
  349,00 zł + 23% VAT - każda kolejna osoba z firmy.

  29 stycznia 2019 r.Gdańsk zgłoś się
REZYGNACJA

Osoby, które zarejestrowały się na Konferencję, a nie odwołają swojej rezerwacji w terminie 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji, będą obciążone kosztami organizacyjnymi przypadającymi na jednego uczestnika Konferencji. Przyjmujemy tylko rezygnacje przesłane faxem lub emailem.